Cây Giả Đẹp

YD-236

Giá: 173,000đ 169,000đ 164,000đ
Điều kiện: Tối thiểu:6 Chậu Tối thiểu:96 Chậu Tối thiểu:960 Chậu

Thời gian giao hàng: 10 ngày đối với khách ở HN và 15 ngày đối với HCM

SKU: YD-236

Biến thể Giá Tồn kho Số lượng
173,000đ
977 Chậu
173,000đ
990 Chậu
173,000đ
1000 Chậu
173,000đ
1000 Chậu
173,000đ
994 Chậu
173,000đ
1000 Chậu
173,000đ
1000 Chậu
173,000đ
995 Chậu