Trao Đổi Thông Tin

Website Hỗ trợ khách hàng khai thác thông tin về sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, video

Lên đơn hàng, tải hình ảnh sản phẩm của đơn hàng, tạo file exel của đơn hàng vừa đặt.

Tải toàn bộ hình ảnh trên websize theo từng danh mục, tải báo giá file exel theo từng danh mục.

và rất nhiều các tính năng hỗ trợ khách hàng khác . vui lòng xem Hướng Dẫn chi tiết trong Video Dưới đây.